สามารถทำให้สิ่งเรารู้จัก ในงานที่เรียกว่างาน Graphic design ต่างๆ ปรากฏออกมาเป็นรูปร่าง ทุกสิ่งชัดเจน และจับต้องได้
ด้วยสัญลักษณ์ C M Y K เพียง 4 ตัวนี้ ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี..
   
Designed by Tewin
Copyright reserved