รูปแบบสินค้าที่เราได้ออกแบบ เพื่อตอบโจทย์นั้น เราคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ เพราะการเลือกใช้วัสดุที่ต่าง ก็จะพบคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามไปด้วย หากรู้จักคุณสมบัติที่แท้จริงของวัสดุนั้นแล้ว ก็เพื่อการออกแบบที่ดี รวมถึงการผลิตที่ง่ายขึ้น เพราะขั้นตอนในความสำเร็จนั้น ก็จะช่วยให้งานออกมาดี และตรงตามใจผู้ผลิตมากที่สุดนั้นเอง...
   
Designed by Tewin
Copyright reserved